Reacties van cursisten

"Per 1 augustus 2014 verdwijnt de functie die ik met veel plezier uitoefen in het onderwijs.
Dit noodzaakt mij tot een oriëntatie op een aantal wezenlijke vragen. Eén daarvan is: wil ik een nieuwe uitdaging aangaan en mijn loopbaan voortzetten in een leiddinggevende functie in het onderwijs?
Om deze vraag tot op het bot uit te kunnen benen koos ik voor de één-op-één oriëntatie ’Natuurlijk leiderschap’.
Op de dag van de cursus kreeg ik een inhoudelijk programma voorgeschoteld dat was toegesneden op mijn leervragen. De casus die mij werden voorgelegd pasten bij de competenties, kennis en ervaring die ik al had ontwikkeld maar confronteerden me ook met uitdagingen en persoonlijke valkuilen die het functioneren als leidinggevende kunnen beïnvloeden.
Deze eendaagse cursus heeft mijn beeld van wat ik ben, wat ik kan en wat ik (niet) wil, in hoge mate versterkt en verduidelijkt. Het was een intensieve en inspirerende ervaring die veel stof tot nadenken en reflectie gaf, en mij duidelijk maakte waar mijn hart ligt. 
Ik kan nu doelgericht de koers uitzetten om mij verder te ontwikkelen én ik kan een onderbouwde afweging maken wanneer zich kansen voordoen om mijn carrière in het onderwijs een nieuwe wending te geven.
 Het vuurtje dat jullie hebben ontstoken brandt nog steeds". Sijkie Amels


 "Na mijn HBO-studie ben ik uiteraard niet gestopt met leren en ontwikkelde ik verder waardoor ik steeds hogerop kon in mijn loopbaan. Steeds vaker diende die vraag aan om dan ook de leiding te gaan nemen, maar kan ik dat wel en wil ik dat ook? Ik wilde mij goed voorbereiden, dus heb ik de Oriëntatiecursus Natuurlijk Leiderschap gevolgd. Ik ben er achtergekomen over welke capaciteiten een goed leider moet beschikken. Ook heb ik in kaart gebracht over welke capaciteiten ik beschik en welke ik zou moeten ontwikkelen. Op basis hiervan heb ik een goede keuze kunnen maken voor de nabije toekomst". Bas Koster


 "Al een tijdje liep ik met de vraag rond of leidinggeven wat voor mij is. Op scholen zijn er veel kansen om naast het lesgeven ook andere taken en functies te vervullen. Wat wil ik nu was de hoofdvraag waarmee ik de cursus startte. In twee dagen is mij duidelijk geworden wat leiding geven nu inhoudt en welke rollen hier bij passen. Maar veel belangrijker, er is schot in de zaak gekomen op de vraag van wat ik nu wil. In twee dagen krijg je veel bagage mee, maar ook veel vragen. Het is een cursus die blijft hangen omdat hij zo persoonlijk is. In een kleine groep ben je heel intensief met jezelf bezig. Het resultaat was verbluffend. Dank je wel". Joost van het Kaar


 "Door de verschillende werkvormen, samenwerking met de medecursisten en begeleiding van Ingrid en Jacqueline tijdens de Oriëntatiecursus Natuurlijk Leiderschap, werd het voor mij weer helder waar ik voor sta en wat ik waardevol vind binnen mijn werksituatie. De omgeving waarin de cursus werd aangeboden was prachtig en het gaf mij
het gevoel dat ik verbonden was met de natuur en mede hierdoor ook met mezelf. De twee cursusdagen en de dagen na de cursus waren nogal intensief daar het veel stof gaf om over na te denken. Uiteindelijk heeft al het denkwerk en de indrukken die ik heb opgedaan tijdens de cursus ertoe geleidt dat voor mezelf nu een duidelijk beeld heb van
welke stappen ik dien te nemen binnen mijn loopbaancarrière, en dat ik die stappen neem op het moment dat het " natuurlijk" en " spontaan" aanvoelt. Kortom, het waren twee leerzame en gezellige dagen in een prachtige omgeving". Fatma Kokcu


 Als beginnende afdelingsleiders hebben wij de Basiscursus Natuurlijk Leiderschap gevolgd. We vonden het nuttig om deze cursus te volgen omdat je als beginnend afdelingsleider in het diepe springt en het in de loop van het jaar prettig is om eens goed te reflecteren op je werk en je werkomgeving. Bovendien wilden we graag kennisnemen van management theorieën en hoe die in de praktijk te gebruiken. We hebben de cursus als prettig en leerzaam ervaren. Er was een goed balans tussen theorie en het praten over de praktijk. Er was veel persoonlijke aandacht voor onze leiderschapskwaliteiten. Er werden ons voldoende managementtools aangereikt om daar verder mee aan het werk te kunnen. De cursus vond plaats in een prachtige omgeving, die je helemaal uit de dagelijkse werksfeer haalt. Annemiek Ziessen en Judith van der Boom